Είσαι εδώ:  Κοινότητα - Ξάνθης

ενορία Ξάνθη

Διεύθυνση:

Congregation Athens
ενορία Ξάνθη

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την επαφή για να λάβετε οδηγίες.

Θεία Λειτουργία:
Κυριακή:   11:00

Όλες οι Θείες Λειτουργίες πραγματοποιούνται στην Ελληνική και στην Γερμανική γλώσσα.

Περαιτέρω πληροφορίες:

Congregation Rector: Klaus Amberg (Greek and German)
Τηλέφωνο: 0030 23990 20273 and 0030 69 37481995

Distric Rector: Karl-Heinz-Bieker (English and German)
Τηλέφωνο: 0049 6423 51912, 0049 163 6351129 and 0030 698 033 2421

nac.greece@bieker-kh.de

Επικοινωνία