ενορία Ρέθυμνο

Διεύθυνση:

Congregation Athens
ενορία Ρέθυμνο

Νεοαποστολική Εκκλησία
Ξενοδοχείο Liberty,
Οδός Μοάτσου,
Ρέθυμνο

λατρεία:
Κυριακή:   18:00
(Στις καλοκαιρινές μήνες οι Θείες Λειτουργίες εκτελούνται μια φορά κάθε μήνα)

Όλες οι Θείες Λειτουργίες πραγματοποιούνται στην Ελληνική και στην Γερμανική γλώσσα.

Περαιτέρω πληροφορίες:

Congregation Rector: Michalis Somarakis (Greek and German)
Τηλέφωνο: 0030 697 7140600

Distric Rector: Karl-Heinz-Bieker (English and German)
Τηλέφωνο: 0049 6423 51912, 0049 163 6351129 and 0030 698 033 2421

nac.greece@bieker-kh.de

Επικοινωνία