Είσαι εδώ:  Κοινότητα

Κοινότητες

Η Νεοαποστολική εκκλησία διαθέτει έξι κοινότητες στην Ελλάδα.

Οι κοινότητες είναι οι εξής: