ενορία Heraklion

Διεύθυνση:

Congregation Athens
ενορία Heraklion

Νεοαποστολική Εκκλησία
Ανακρέοντος 1 / Στισιχόρου
Τ.Κ. 71306 Ηράκλιο (Κρήτης)

Θεία Λειτουργία:
Κυριακή:   11:00

Όλες οι Θείες Λειτουργίες πραγματοποιούνται στην Ελληνική και στην Γερμανική γλώσσα.

Περαιτέρω πληροφορίες:

Congregation Rector: Michalis Somarakis (Greek and German)
Τηλέφωνο: 0030 697 7140600

District Rector: Karl-Heinz-Bieker (English and German)
Τηλέφωνο: 0049 6423 51912, 0049 163 6351129 and 0030 698 033 2421

nac.greece@bieker-kh.de

Επικοινωνία