Είσαι εδώ:  Κοινότητα - Αθήνας

ενορία Αθήνα

Διεύθυνση:

Congregation Athens
ενορία Αθήνα

Νεοαποστολική Εκκλησία
Οδός Δημιτρίου Ράλλι 47
Μαρούσι
Τ.Κ. 15124 Μαρούσι
Αθήνα

Θεία Λειτουργία:
Κυριακή:   10:00
Τετάρτη:  19:30

Όλες οι Θείες Λειτουργίες πραγματοποιούνται στην Ελληνική και στην Γερμανική γλώσσα.

Περαιτέρω πληροφορίες:

Congregation Rector: Lefteri  Delatollas (Greek, English and French)
Τηλέφωνο: 0030 210 2829283 and 0030 69 799 36165

Brunhilde  Steck (Greek and German):
Τηλέφωνο: 0030 210 8047 666

District Rector: Karl-Heinz-Bieker (English and German)
Τηλέφωνο: 0049 6423 51912, 0049 163 6351129 and 0030 698 033 2421

nac.greece@bieker-kh.de

Επικοινωνία