Ποιμαντική Φροντίδα

Persönliche Zuwendung

Όλα τα μέλη της Νεοαποστολικής Εκκλησίας χρήζουν ατομικής ποιμενικής φροντίδας και βοήθειας. Αυτό συμπεριλαμβάνει προσωπικές συζήτησεις και ερωτήσεις για τη ζωή και την πίστη, καθώς και υποστήριξη σε ιδιαίτερες καταστάσεις της καθημερινότητας. Οι ασθενείς και οι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι συχνά δέχονται επισκέψεις στο νοσοκομείο και τα σπίτια τους από τους ποιμένες τους.
Εκτός από τις θεϊκές υπηρεσίες, υπάρχει ακόμα ένας αριθμός άλλων δραστηριοτήτων που προσφέρει η Εκκλησία, ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε κοινότητας. Τροφοδοσία για τις ανάγκες των παιδιών, οι νέοι - νέες και οι παλαιότεροι λαμβάνουν μέρος στις δραστηριότητες της εκκλησίας.
Όπως συνέβαινε και στις πρώτες Χριστιανικές εκκλησίες, οι ποιμένες δεν έχουν κάποιο δίπλωμα θεολογίας. Πέρα από τις καθημερινές τους δραστηριότητες με τις οικογένειές τους, τις δουλειές τους και την ζωή στην κοινωνία, γενικά τελούν τις ποιμενικές τους ιδιότητες σε εθελοντική βάση. Όλες οι δραστηριότητες της εκκλησίας είναι μέρος των καθηκόντων της ποιμενικής φροντίδας. Αυτή η υποχρέωση εμπιστευτικότητας παραμένει ακόμα και όταν εγκαταλείπουν το γραφείο τους.
Φιλανθρωπικές και κοινωνικές εργασίες είναι ένα θέμα αυξάνουσας σημασίας. Αυτή η εργασία γίνεται κυρίως από τον οργανισμό NAK-Karitativ [New Apostolic Church Relief Agency].