Είσαι εδώ: 

αποτύπωμα

New Apostolic Church of Greece

Νεοαποστολική Εκκλισία της Ελλάδας
Δημητρίου Ράλλη 47,
Μαρουσι (Ελλάδα)

εκδότης:

Bezirksapostel Bernd Koberstein

υπεύθυνος εκδότης:

Karl-Heinz Bieker

Επικοινωνία Email

Όροι και προϋποθέσεις


Πνευματικά δικαιώματα:

Ότι περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα της Νεοαποστολικής Εκκλησίας της Ελλάδος προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Η χρήση τους υπόκειται στους ισχύοντες νόμους πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτή η ιστοσελίδα δεν μπορεί να μεταβληθεί , να αντιγραφεί , να δημοσιευθεί, να μεταδοθεί , να διανεμηθεί ή να αποθηκευτεί χωρίς την συγκατάθεση της Νεοαποστολικής Εκκλησίας της Ελλάδος . Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ιδιωτικούς, μη εμπορικούς σκοπούς υπό την αυστηρή τήρηση των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Λογότυπο:

Το έμβλημα της Νεοαποστολικής Εκκλησίας της Ελλάδος καθώς και το όνομα Νεοαποστολή Εκκλησία είναι κατοχυρωμένα σήματα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα.

Ευθύνες:

Η Νεοαποστολική Εκκλησία της Ελλάδος δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο και τα προγράμματα που διανέμονται στην ιστοσελίδα της Νεοαποστολικής Εκκλησίας της Ελλάδος , ούτε για οποιαδήποτε ζημία απορρέει από εκεί , εκτός και εάν αυτή η ζημία από την Νεοαποστολική Εκκλησία της Ελλάδος είναι εκ προθέσεως ή εξ αμελείας . Αυτό περιλαμβάνει όλου τους είδους τις ζημίες , ειδικά οι ζημίες που προκαλούνται από σφάλματα, καθυστερήσεις ή διακοπές κατά την διάρκεια μίας μετάδοσης , ή προβλήματα με τον τεχνικό εξοπλισμό και τις υπηρεσίες , λανθασμένα περιεχόμενα, απώλεια ή διαγραφή δεδομένων, ιών ή οποιασδήποτε άλλη μεθόδου της χρήσης αυτής της διαδυκτιακής προσφοράς μπορεί να προκύψει .

Η Νεοαποστολική Εκκλησία της Ελλάδος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο , την ακρίβεια , την νομιμότητα και την λειτουργικότητα τρίτων δικτυακών τόπων που αναφέρονται σαν σύνδεσμοι από την ιστοσελίδα της Νεοαποστολικής Εκκλησίας της Ελλάδος . Η χρήση και η προβολή των σελίδων είναι με δική σας ευθύνη .

Η Νεοαποστολική Εκκλησία της Ελλάδος δεν ευθύνεται για διακοπές στην ποιότητα πρόσβασης λόγο ανωτέρας βίας ή που οφείλόνται σε γεγονότα που η Νεοαποστολική Εκκλησία της Ελλάδος δεν είναι υπεύθυνη , ιδίως στην αποτυχία των διαύλων επικοινωνίας.

Η Νεοαποστολική Εκκλησία της Ελλάδος δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα θα λειτουργεί άψογα ή χωρίς σφάλματα ή ότι όλα τα σφάλματα θα διορθώνονται .

Επίσης , καμία εγγύηση ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι σωστό .

Πρωτόκολλα:

Το λογότυπο της Νεοαποστολικής Εκκλησίας της Ελλάδος κάνει αίτηση για το δικό του http server όπως συνηθίζεται . Τα αρχεία περιλαμβάνουν ημερομηνία και ώρα , το όνομα ( URL ) της σελίδας που ζητάς και το όνομα ( IP διεύθυνση ) για την πρόσβαση του υπολογιστή στην σελίδα .

Σύστημα και Browser συστάσεις:

Η ιστοσελίδα της Νεοαποστολικής Εκκλησίας της Ελλάδος προβλέπεται για μία οθόνη με ανάλυση εικόνας το λιγότερο 1024 x 768 pixels και βάθος χρώματος το λιγότερο 65.536 χρώματα. Παρακαλούμε να ενεργοποιήσετε την Javascript και τα stylesheets . Για να έχετε το πλήρες πλεονέκτημα της ιστοσελίδας συνιστούμε την χρήση των ακόλουθων broswers : Mozilla Firefox 3.0 ή πιο καινούριο , Microsoft Internet Explorer ή πιο καινούριο .