Τα μυστήρια της Νεοαποστολικής Εκκλησίας

Τα μυστήρια είναι ιερές πράξεις. Στην Αγία Γραφή , μία από τις δηλώσεις που αναφέρεται σε αυτά μας λέει: Επειδή, τρεις είναι αυτοί που δίνουν μαρτυρία, στον ουρανό , ο Πατέρας, ο Λόγος, και το Άγιο Πνεύμα και οι τρεις αυτοί είναι μάρτυρες σε αυτό το ένα. (Α Ιωάννη 5: 7 8).
Στη Νεοαποστολική Εκκλησία υπάρχουν τρία μυστήρια : η Αγία Βάπτιση με νερό , η  Αγία Κοινωνία και η Αγία Σφράγιση . Τα μυστήρια μπορούν να ληφθούν από όλους , ανεξάρτητα από ηλικία , φύλο ή φυλή.

Άγιο Βάπτισμα με νερό

Heilige Wassertaufe
Πηγή εικόνας: Εκδόσεις Friedrich Bischoff

Το μυστήριο με της Αγίας Βάπτισης με νερό είναι η πρώτη και θεμελιώδης επικοινωνία της χάρης του Τριαδικού Θεού με τον άνθρωπο. Το Άγιο Βάπτισμα με Νερό απομακρύνει το προπατορικό αμάρτημα. Ως αποτέλεσμα το βαπτιζόμενο άτομο λαμβάνει μερίδιο στις αξίες του Χριστού και έρχεται για πρώτη φορά σε στενή επικοινωνία με τον Θεό. Αυτός / Αυτή γίνεται χριστιανός-ή, και ενσωματώνεται στην κοινότητα εκείνων που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και τον ομολογούν ως Κύριο.
Τα παιδιά μπορούν επίσης να λάβουν το μυστήριο της Αγίας Βάπτισης με νερό. Όταν τα παιδιά βαπτίζονται, οι γονείς τους ομολογούν στην θέση τους - την πίστη τους στο Ευαγγέλιο. Αυτή η πρακτική οφείλεται στο ότι τα παιδιά δεν πρέπει να εξαιρούνται από την ευλογία του Θεού, επειδή και αυτά χρειάζονται την Χάρη του Κυρίου.
Το βάπτισμα που πραγματοποιείται σε άλλες Χριστιανικές εκκλησίες είναι αναγνωρίσιμο ως έγκυρο, κάτω από την προϋπόθεση ότι χορηγείται σύμφωνα με την κατάλληλη μορφή, στο όνομα του Τριαδικού Θεού, με νερό.

Η Αγία Κοινωνία

Abendmahlskelche

Η Αγία Κοινωνία είναι μία εορταστική τελετή χαράς και ευχαριστίας. Είναι η υπενθύμιση του σταυρικού θανάτου του Υιού του Θεού, που παρόλο που ήταν αναμάρτητος επέτρεψε στον εαυτό του να θυσιαστεί και να σταυρωθεί για τις αμαρτίες της ανθρωπότητας. Η Αγία Κοινωνία δίνει στην ψυχή την βεβαιότητα της ζωντανής κοινωνίας με τον λυτρωμένο Ιησού Χριστό. Το σώμα και το αίμα του Ιησού χορηγείται ως ψωμί και κρασί με την μορφή όστιας. Λαμβάνοντάς το με πίστη, ο πιστός απορροφά την ουσία του Ιησού μέσα του και λαμβάνει νέες δυνάμεις έτσι ώστε να υπερνικήσει οτιδήποτε του σταθεί εμπόδιο στον δρόμο του για την αιώνια λύτρωση της ψυχής.

Αγία Σφράγιση

De Heilige Verzegeling

Το μυστήριο της Αγίας Σφράγισης είναι η λήψη του Αγίου Πνεύματος. Σε αυτήν την πράξη         ( ιεροτελεστία ) ο πιστός δέχεται το Άγιο Πνεύμα ως θεϊκή δύναμη. Αυτό γίνεται μέσω της προσευχής και με το ακούμπημα των χεριών ενός Αποστόλου. Η Αγία Σφράγιση δεν μπορεί να ληφθεί εκτός εάν έχει προηγηθεί η Αγία βάπτιση με νερό. Τα δύο αυτά μυστήρια, η Αγία Βάπτιση και η Αγία Σφράγιση, στο σύνολό τους, προσφέρουν σε αυτόν που τα λαμβάνει, την αναγέννηση με νερό και Πνεύμα. Το πρόσωπο που αναγεννιέται αποτελεί μέρος του Χριστού και γίνεται κληρονόμος της μέλλουσας δόξας.
Το μυστήριο χορηγείται τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες.