Ιστορία

Apostel der Katholisch-Apostolischen Gemeinde
Η φωτογραφία ένα μεταγενέστερο κολάζ- απεικονίζει τους Αποστόλους της Καθολικής-Αποστολικής κοινότητας. Από αριστερά προς τα δεξιά: Henry Drummond, John Tudor, Henry King Church, Henry Dalton, Francis Sitwell, William Dow, Thomas Carlyle, Francis Woodhouse (πίσω), John Cardale (μπροστά), Spencer Perceval und Nicolas Armstrong. Λείπει ο Duncan Mackenzie.

Με αφετηρία τον 18ο αιώνα, ξεκίνησε να αυξάνεται ο αριθμός των μεμονωμένων θεολόγων και πιστών χριστιανών που έφτασαν στην πεποίθηση ότι, σε σύγκριση με την εποχή των πρώτων χριστιανών, οι χριστιανικές Εκκλησίες έφτασαν στο σημείο να στερούνται των δωρεών του Αγίου Πνεύματος και να ζουν την ενεργό παρουσία του. Γύρω στο έτος 1830, αφυπνίστηκαν κινήσεις στην Αγγλία και τη Σκωτία, που συνοδεύονταν από προφητείες και θαυματουργές θεραπείες. Οι συμμετέχοντες σε αυτές τις κινήσεις, προσευχήθηκαν για ένα δεύτερο ξέσπασμα των δωρεών του Αγίου Πνεύματος.
 
Πέρα από αυτές τις ομάδες προσευχής και τις ομάδες μελέτης της Αγίας Γραφής που αναπτύχθηκαν εκεί, κατά την διάρκεια των ετών εκείνων, αναπτύχθηκε και μία αποστολική, η οποία αργότερα μετονομάστηκε Καθολική Αποστολική Εκκλησία. Χαρακτηριζόταν από το γεγονός ότι από το έτος 1832 άρχισε να καθοδηγείται από Αποστόλους, οι οποίοι είχαν προηγούμενα οριστεί από προφήτες και έτσι, τοποθετούσαν την αποτελεσματική δράση του Αγίου Πνεύματος, στο επίκεντρο της εκκλησιαστικής ζωής. Η Καθολική Αποστολική Εκκλησία προσπάθησε να ενώσει το σύνολο του χριστιανικού κόσμου κάτω από την πνευματική ηγεσία των νεοδιοριζόμενων Αποστόλων. Για το σκοπό αυτό, το 1837 οι Απόστολοι απεύθυναν στους πνευματικούς και κοσμικούς ηγέτες της εποχής ένα έγγραφο με τον τίτλο Μαρτυρία. Οι προσπάθειές τους όμως συνάντησαν συνολικά, μονάχα μια μικρή θετική ανταπόκριση· αυτό είχε ως αποτέλεσμα, η Καθολική Αποστολική Εκκλησία να βρεθεί υποχρεωμένη, παράλληλα με την οικουμενική της προσπάθεια, να αναπτύξει μια δική της εκκλησιαστική δομή, με τη δική της κατανόηση σε ότι αφορά τις θρησκευτικές υπηρεσίες γραφείου και το δικό της λειτουργικό.
 
Σε περίπτωση που θέλετε να μάθετε περισσότερα παρακαλώ πιέστε εδώ