Το Ευαγγέλιο

Das Evangelium Lukas
Πηγή εικόνας: Pixelio, Image-ID 90244

Ο όρος Ευαγγέλιο, ο  οποίος σημαίνει   χαρμόσυνο νέο αναφέρεται ως αρχή για τα τέσσερα πρώτα βιβλία της Καινής Διαθήκης: του Ματθαίου, του Μάρκου, του Λουκά και του Ιωάννη.  Ο όρος αυτός όμως, περιγράφει επίσης τα καλά νέα, τα χαρούμενα νέα από την βασιλεία του Θεού και την σωτηρία διαμέσου του Ιησού Χριστού.
Οι πρώτες χριστιανικές κοινότητες δεν σκέφτηκαν να γράψουν αμέσως τα λόγια του Ιησού επειδή ανέμεναν την επικείμενη δεύτερη επιστροφή του Ιησού, πιστεύοντας ότι θα ήταν ζωντανοί όταν αυτή θα γινόταν πραγματικότητα. Μόνο κατά το 50 μετά Χριστό, συγκεντρωθήκαν τα λόγια του Ιησού σε ένα κείμενο, γνωστό και ως Πηγή των Λογίων (ή τα Λόγια του Ιησού). Στον επιστημονικό κόσμο η Πηγή των Λογίων έχει καθιερωθεί διεθνώς να προσδιορίζεται με το σύμβολο Q, με το αρχικό δηλαδή γράμμα της γερμανικής λέξης Quelle = Πηγή. Τα ίχνη του κειμένου αυτού με τα λεγόμενα του Ιησού χάθηκαν στον χρόνο, αλλά μεταγενέστερα, αποκαταστάθηκε από τους Ευαγγελιστές Μάρκο, Ματθαίο και Λουκά. Οι μελετητές σήμερα υποθέτουν ότι το Ευαγγέλιο του Μάρκου γράφτηκε πριν το 70 μετά Χριστό, και έτσι είναι το παλαιότερο από τα τέσσερα Ευαγγέλια. Οι Ευαγγελιστές Ματθαίος και Λουκάς ήταν γνώστες του κειμένου αυτού και επεξεργάστηκαν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο τις Πηγές των Λογίων στα Ευαγγέλιά τους. Ανάλογα με τον τρόπο που αυτά δημιουργήθηκαν, τα τρία πρώτα Ευαγγέλια είναι επίσης γνωστά ως Συνοπτικά Ευαγγέλια. Το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, με την κάπως ιδιότυπη και ξεχωριστή του γλώσσα, πιθανότατα γράφτηκε μεταξύ 85 και 90 μετά Χριστό.
Κεντρικό και καθοριστικό ρόλο στις θείες λειτουργίες και στο κήρυγμα Νεοαποστολικής Εκκλησίας διαδραματίζει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του ζωντανού Θεού. Όπως οι πρώτοι Απόστολοι είχαν την διακαή επιθυμία μέσα τους να διακηρύττουν τα καλά νέα και να κάνουν αισθητή την παρουσία του Ιησού, έτσι και σήμερα η Εκκλησία διακηρύττει στους πιστούς το σχέδιο του Θεού για την λύτρωση της ανθρωπότητας και την αγάπη στον Ιησού Χριστού και στον επικείμενο δεύτερο ερχομό Του.