Θείες Γιορτές

Η Νεοαποστολική Εκκλησία έχει κοινές, με τις άλλες χριστιανικές Εκκλησίες, τις ακόλουθες άγιες μέρες:

  • Τα Χριστούγεννα
  • Την Μεγάλη Παρασκευή
  • Το Πάσχα
  • Την Ανάληψη
  • Την Πεντηκοστή

Περισσότερες επεξηγηματικές πληροφορίες και υλικό για τις άγιες αυτές ημέρες μπορούν να βρεθούν στο  http://www.nak.org/en/faith-and-church/church-holidays/.

Επιπρόσθετα, η πρώτες Κυριακές του Μαρτίου, του Ιουλίου και του Νοεμβρίου έχουν μία ιδιαίτερη και ξεχωριστή σημασία. Οι θείες λειτουργίες που τελούνται αυτές τις Κυριακές πραγματοποιούνται υπέρ των εκλιπόντων ως μια εορτή βοήθειας προς αυτούς.