Βασικά στοιχεία της Πίστης μας

Κατά γενικές ομολογίες, η πίστη βασίζεται με βεβαιότητα στο συναίσθημα , μη καθορισμένη από αποδείξεις ή γεγονότα. Αυτό αντιστοιχεί ανάλογα και στην Χριστιανική Πίστη. Η τροφή της Χριστιανικής Πίστης είναι η Βίβλος. Αυτό χαρακτηρίζεται από προσφυγή εμπιστοσύνης του ανθρώπου προς τον Τριαδικό Θεό, με σκοπό να αποδεχθεί την χάρη του και να λάβει αιώνια σωτηρία.
Με την πίστη, ο άνθρωπος μπορεί να βρει τον δρόμο προς τον Θεό . Στην αρχή αυτής της διαδρομής βρίσκουμε πάντα τον Θεό, ο οποίος εμφανίζεται μέσω των λόγων και των πράξεων Του. Στην βάση αυτής της αποκάλυψης ο άνθρωπος συνειδητοποιεί  ότι ο Θεός υπάρχει.
Μέσω της Πίστης μας στον Ιησού Χριστό και της θυσίας του για εμάς είναι δυνατό να συμφιλιωθούμε  με τον Θεό και να λάβουμε αιώνια ζωή στο Βασίλειο του Θεού που έπεται να έρθει, σε άμεση κοινωνία με Αυτόν.
Πιστεύοντας στον Ιησού Χριστό σημαίνει πως πιστεύουμε στα λόγια του και σε αυτά που μας διδάσκει , στο Ευαγγέλιο. Οι Νεοαποστολικοί Χριστιανοί πιστεύουν στην μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με τα οποία οι πράξεις και τα λόγια του Υιού του Θεού είναι εξαιρετικής σημασίας. Ένα αναπόσπαστο κομμάτι της πίστης στον Ιησού Χριστό είναι η αποδοχή σε αυτούς που μας έχει κληροδοτήσει: τους Αποστόλους, και τους γραμματείς που καθορίζονται από αυτούς. Πιστεύουμε στον Λόγο που κηρύττεται  από αυτούς και δρα αποτελεσματικά μέσω του Αγίου Πνεύματος.
Το περιεχόμενο της πίστης της Νεοαποστολικής Εκκλησίας αντλείτε από το Θρήσκευμα ή την Ομολογία της Πίστης , αποτελούμενο από τα δέκα άρθρα της Πίστης. Τα τελευταία ουσιαστικά προέρχονται από σημαντικές δηλώσεις από τον Υιό του Θεού και τους πρώτους χριστιανούς Αποστόλους. Σύμφωνα με τα πρώτα Χριστιανικά  δόγματα, αυτά ασχολούνται με πίστη στον

  • Θεό Πατέρα, στον Παντοδύναμο Δημιουργό ουρανού και γης;
  • Ιησού Χριστό, τον ένα και μοναδικό Υιό του Θεού, τον Κύριό μας;
  • Άγιο Πνεύμα, την Αγία Αποστολική Εκκλησία, την κοινωνία των
  • Αγίων, την συγχώρεση των αμαρτιών, την ανάσταση νεκρών και την αιώνια ζωή.

Το τέταρτο και το πέμπτο άρθρο της πίστης σχετίζονται με το γεγονός ότι ο Κύριός μας Ιησούς κατευθύνει την Εκκλησία του μέσω ζωντανών αποστόλων μέχρις ότου επιστρέψει. Επιπλέον, αυτό συνδέεται με την αποστολική εντολή που έδωσε ο Ιησούς Χριστός στους αποστόλους.
Τα άρθρα της πίστης έξι έως οκτώ σχετίζονται με τις τρία μυστήρια: Την Αγία Βάπτιση με νερό, την Αγία Σφράγιση και την Αγία Κοινωνία με τον Κύριο. Το ένατο κεφάλαιο της Πίστης αναφέρεται στην επιστροφή του Χριστού, και την μεταμόρφωση και την έκσταση των πιστών προς τον Θεό, την εγκατάσταση του Βασιλείου με τα χίλια χρόνια ειρήνης και την Τελευταία Κρίση μετά το τέλος του Βασιλείου της Ειρήνης. Το δέκατο άρθρο της Πίστης καθορίζει την θέση της Νεοαποστολικής Εκκλησίας σε σχέση με τα ισχύοντα νομικά πλαίσια. Οι Νεοαποστολικοί Χριστιανοί είναι υποχρεωμένοι να υπακούουν στις κοσμικές αρχές, τόσο όσο ώστε να μην έρχονται σε αντίφαση με τους θείους νόμους θείες αρχές.