U bevindt zich hier:  Over ons - Geestelijke zorg - Kinderen

Aanbod voor kinderen

Kinder

Kinderen zijn een geschenk van God! Ouders en opvoeders dragen voornamelijk de verantwoording wat betreft de geloofsontwikkeling van hun kinderen. Zij bidden met hen, bouwen het eerste vertrouwen op in God en zijn Zoon en wijzen hen erop, achting te hebben voor de schepping en hun naasten lief te hebben.

Als ondersteuning van de ouders worden voor kinderen in de verschillende leeftijdsgroepen verschillende onderwijsmiddelen aangeboden.

Voorbereiding zondagsschool

Cover: Vorsonntagsschule
Foto: uitgeverij Friedrich Bischoff
Tijdens de kerkdienst op zondag heben kinderen in de leeftijd tussen 4 en 6 jaar de mogelijkheid om de voorbereidende zondagsschool te bezoeken.
Hier wordt niet in de gebruikelijke zin onderwijs gegeven, maar op een manier een solide geloofsfundament gelegd, die kinderen aanspreekt. De onderwijzers hebben daarvoor een leerboek ter beschikking, dat volgens de nieuwste pedagogische inzichten is opgebouwd. Inhoudelijk hebben de geschiedenissen betrekking op het oude en nieuwe testament. De verhalen worden de kinderen, met behulp van tekenen en knutselen, in woord en beeld gepresenteerd. Daarbij wordt steeds gezorgd voor een verbinding met de kinderlijke levenswereld. Door de gemeenschap, de liefdevolle en begrijpende benadering door de onderwijzers en het samen beleven en ervaren van Gods geborgenheid leren de kinderen: „God heeft mij lief, op hem kan ik altijd vertrouwen“.

Zondagsschool

Cover: Sonntagsschule
Foto: Verlag Friedrich Bischoff

Zondags naar school? De meeste kinderen kunnen zich dat wel niet voorstellen. Anders is dat in de Nieuw-Apostolische Kerk. Met enthousiasme bezoeken de kinderen van 6 tot 12 „hun“ zondagsschool, die eveneens tijdens de kerkdienst op zondag plaatsvindt. Doel van het aanbod is, vreugde aan de gemeenschap te wekken en te stimuleren, God en zijn werken aan de hand van bijbelteksten te leren kennen en het geloof aan zijn beloftes te sterken. De zondagsschool is de voortzetting van de voorbereidende zondagsschool. Ook hier is actueel onderwijsmateriaal beschikbaar. Samen met de gemeente nemen de kinderen regelmatig deel aan het Heilige Avondmaal.

Verder worden er gemeenschappelijke vrijetijdsactiviteiten aangeboden, wat regionale ontmoetingen kunnen zijn of ook activiteiten binnen de gemeente.
Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden helpen de kinderen van de (voorbereidende) zondagsschool met een muziekale bijdrage ook mee in de vormgeving van bijzondere kerkdiensten of de Kerstviering.

Godsdienstonderwijs

Cover: Religionsunterricht
Foto: uitgeverij Friedrich Bischoff
Het godsdienstonderwijs in de Nieuw-Apostolische Kerk wordt aangeboden voor kinderen in de leeftijdsgroep 10 -13 jaar. Basis van dit onderwijs is een door de Nieuw-Apostolische Kerk uitgegeven leerboek in 3 delen. Het onderwijs wordt gegeven door pedagogen en geschoolde leerkrachten uit de gemeentes. Het moderne en interessante onderwijs zal meehelpen, dat kinderen zich tot zelfverantwoordelijke en vreugdevolle Christenen ontwikkelen en dieper inzicht verkrijgen in de bijbelse geschiedenis en Gods beloofde verlossing.

Confirmatie-onderwijs

Cover: Konfirmandenunterricht
Foto: Verlag Friedrich Bischoff

Het confirmatie-onderwijs heeft als inhoud de geloofsleer van de Nieuw-Apostolische Kerk en bereidt de kinderen voor op de confirmatie. De confirmatiekerkdiensten van de Nieuw-Apostolische Kerk vinden sinds 2012 plaats op de laatste zondag in april en de eerste zondag in mei. Het éénjarige confirmatie-onderwijs begint steeds na de Paasvakantie.
De inhoud van het Nieuw-Apostolische geloof wordt samen met de leraar bestudeerd en verdiept. Daarbij staat de vrije beslissing van de wil op de voorgrond, die ook tot uitdrukking komt in de titel van het leerboek „Ook ik wil...". Omdat dit beslissingsproces niet geïsoleerd kan worden gezien van het leven in de familie, zijn ouders in de eerste en de laatste confirmatieles van harte welkom.

Kinderkerkdiensten en kinderdagen

Voor de kinderen vinden in regelmatige afstanden speciale kerkdiensten plaats in de gemeente, in de kerkelijke regio of ook op niveau van de gebiedskerk. Verder worden er afhankelijk van de behoeftes in de kerkelijke regio ook kinderdagen of kinderfeesten gehouden. Kinderdagen beginnen meestal met een kinderkerkdienst en bieden daarna veel tijd om te spelen en te ravotten in een vrolijke sfeer van de gemeenschap.

Sonntagsschule in der Gemeinde
Foto: F-Eschersheim
Kindergottesdienst in Wiesbaden 2007
Foto: Marcel Felde
Verder worden er gemeenschappelijke vrijetijdsactiviteiten aangeboden, wat regionale ontmoetingen kunnen zijn of ook activiteiten binnen de gemeente.