U bevindt zich hier:  Home

(06.01.2014) Brussel. ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.‘ Met deze woorden uit Lukas 10, vers 27 diende Stamapostel Jean-Luc Schneider op 5 januari 2014 de gelovigen in Brussel.

Aan het begin van de Godsdienst gaf hij uitdrukking aan de vreugde om zijn buren in België te kunnen begroeten. Het is het begin van een nieuw jaar en een mooie traditie om elkaar wederzijds geluk- en zegenwensen over te brengen. Voor hem was het ook de eerste jaarwisseling in het nieuwe ambt als Stamapostel. Hij denkt op bijzondere wijze aan de gelovigen op deze wereld, welke in bijzondere situaties en gevaren verkeren.

Het is goed om elkaar geluk en zegen toe te wensen, aldus Stamapostel Schneider, doch men moet ook weten hoe men tot zegen en vreugde komt. En als men de toestand van alle gelovigen op deze wereld bekijkt, is het moeilijk een recept te vinden. Na veel bidden heeft de Heilige Geest de volgende gedachte verwekt: Met liefde aan het werk!

Dit recept telt in alle situaties. Als wij God met liefde dienen worden we gezegend, aldus de Stamapostel.

God heeft alle mensen onvoorwaardelijk lief, vervolgde hij. Als wij van God spreken, bedoelen we ook Jezus Christus. Hij zei eens: „Wie Mij ziet, ziet de Vader.“ Een Schriftgeleerde verkreeg op zijn vraag aan Jezus, wat hij moet doen om het eeuwige leven te ontvangen het antwoord, dat hij God en zijn naaste moet liefhebben. Dat is natuurlijk niet alleen een goede raad, echter ook een noodzakelijkheid. God wil, dat de mensen Hem liefhebben. Het is een Goddelijk gebod: Gij zult God en uw naaste liefhebben!

Wij mensen spreken graag van liefde, maar wat betekent het God en Jezus lief te hebben? Hij wil graag, dat wij Hem liefhebben zoals Hij is. Jezus stelt geen voorwaarden voor Zijn liefde tot de mensen. Hij geeft zonder iets te verwachten en vergeeft alle mensen die berouw tonen de zonden. Zijn wij met deze genade akkoord? Kunnen ook wij eenieder vergeven die ons onrecht heeft aangedaan? Jezus is volkomen liefde en volkomen genade. Jezus liefhebben betekent ook deze genade lief te hebben.

Jezus was waarachtig. Hij handelde zoals God het Hem had geboden, zonder compromissen. Jezus liefhebben betekent ook deze waarachtigheid lief te hebben. Tegenwoordig is het gebruikelijk om compromissen te sluiten. Gaat het echter over Goddelijke wetten, dan bestaan er geen compromissen.

Jezus was ook deemoedig. Hij zei, dat Hij gekomen was om te dienen. God liefhebben betekent ook de deemoedigheid lief te hebben. Laten we ons erover verheugen om te kunnen dienen en niet slechts bediend te worden, riep de Stamapostel de gelovigen toe. Dit betekent, de Heer lief te hebben.

Jezus was dankbaar. Bij het laatste avondmaal dankte Hij God voor de gaven. Hij was echter niet alleen dankbaar tegenover Zijn Vader, maar ook tegenover Zijn naaste. Wij als mensen neigen ertoe om te zien wat we niet hebben, in plaats van dankbaar te zijn voor hetgeen we bezitten. Jezus lief te hebben betekent dankbaar te zijn.

Jezus lief te hebben betekent onvoorwaardelijk liefhebben, Zijn waarachtigheid en genade liefhebben, deemoedig en dankbaar zijn.

Als wij op deze manier aan onszelf werken, worden we Hem steeds meer gelijk en blijven we bij Hem. We willen daarom moeite doen om alles af te leggen wat ons van Jezus scheidt.

Dan komen we nu tot de naastenliefde, vervolgde Stamapostel Schneider. In het bijbelwoord staat: „Heb God lief en uw naaste als uzelf“. Naastenliefde is dus voor een Christen van levensbelang. Dit is niet slechts een moreel begrip, echter ook een Goddelijke vereiste. Deze vereiste is slechts in samenhang met het bijbelwoord (z.b.) te verstaan: Omdat wij God liefhebben, hebben wij Zijn onvoorwaardelijke liefde, Zijn oprechtheid en waarachtigheid, Zijn deemoed en dankbaarheid lief, en onder deze aspecten moet men ook de liefde tot de naaste betrachten. Jezus zei destijds: „Behandel anderen zoals je wil dat ze jullie behandelen“ (Lukas 6:31). Ieder wil graag in zijn gemeente aangenomen worden zoals hij is. We aanvaarden onze naaste dus zoals hij is! We willen hem zo behandelen zoals wij behandeld willen worden!

Na het mee dienen van Districtsapostel Markus Fehlbaum (Zwitserland) en Raymond Estrade (Frankrijk), het vieren van het Heilig Avondmaal en de gedachtenis aan de ontslapenen eindigde de Godsdienst.

Middels satellietverbinding konden ca 13.000 gelovigen in Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Griekenland, Luxemburg, Turkije alsook enige landen in het Midden-Oosten deze bijzondere Godsdienst live mee doorleven. Begeleid werd Stamapostel Schneider door de Districtsapostelen Bern Koberstein en Markus Fehlbaum (Zwitserland) nevens de Apostelen Gert Opdenplatz, Jens Lindemann, Clément Haeck, Raymond Estrade en Xavier Arèse.

Fotos: Jessica Krämer
Bild
kinderkoor
Bild
groepsfoto
Bild
Stamapostel Jean-Luc Schneider
Bild
koor
Bild
Districtsapostel Markus Fehlbaum
Bild
Apostel Estrade