U bevindt zich hier:  Over ons - Geloof - De Heilige Schrift

De Heilige Schrift

Bible am Altar
Foto: Reinhard Kruse

De Bijbel is een samenstelling van verschillende schriften, die in een periode van duidelijk meer dan 100 jaar zijn ontstaan. Elk van deze 80 geschriften (in de Duitse vertaling naar Dr. Martin Luther) heeft zijn eigen oorsprong en geschiedenis. Over het ontstaan en de afzonderlijke schrijvers heeft de wetenschap een aantal theoriën ontwikkeld. Deze leiden ook tot interessante gedachten, die de teksten in hun oorspronkelijke zin begrijpelijk maken. Van wezenlijk belang is, dat wij begrijpen, wat God ons vandaag door het geschreven woord wil zeggen.

Onze vaste overtuiging is, dat de Bijbel een door God geschonken boek is, dus een boek van goddelijke oorsprong. Het is een verzameling van goddelijke beloftes en geboden, evenals van berichten over Gods invloed en werk in de geschiedenis.

De Heilige Geest heeft mensen ertoe aangezet, deze goddelijke gedachten op te schrijven. Ieder van deze auteurs schreef in zijn eigen stijl en werd getypeerd door zijn tijd en zijn omgeving. God waakte erover, dat zijn wil helder en onvervalst in het geschreven woord werd weerspiegeld en behouden blijft.

De Heilige Schrift, zoals wij die tegenwoordig kennen, is ingedeeld in twee grote delen: in het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Terwijl het Oude Testament het verbond van God met het volk Israel als inhoud heeft, staat in het Nieuwe Testament het nieuwe verbond centraal, die God door zijn zoon Jezus Christus sluit met een volk in alle talen en in alle landen. De oorsprong van dit volk ligt niet zoals in het Oude Testament in een gemeenschappelijke lijfelijke afstamming, maar in de wedergeboorte uit water en geest.

De Bijbel is geen geschiedenisboek waarin Gods handelingen en de daden van Jezus Christus volledig zijn opgesomd. Echter staat er het wezenlijke en voor de verlossing van de mens belangrijke in, dat in alle tijden bewaard gebleven is. Zo is er voor gezorgd, dat de gelovige steeds een vaste basis voor zijn geloof vindt.

De Nieuw-Apostolische Kerk gebruikt in de kerkdiensten en eigen pubicaties sinds het jaar 2000 de Lutherbijbel in de versie van 1984.