U bevindt zich hier:  Over ons - Geloof - Het Evangelie

Het Evangelie

Das Evangelium Lukas
Foto: © Pixelio, Image-ID 90244

Met het begrip Evangelie, van "euangelion" (Grieks voor blijde, goede boodschap cq. bericht), worden in eerste instantie de eerste vier boeken (Markus, Mattheus, Lukas en Johannes) van het Nieuwe Testament bedoeld. Het begrip betekent echter ook de blijde, goede boodschap van Gods Rijk en onze redding door Jezus Christus.


De eerste christelijke gemeentes dachten er aanvankelijk niet aan de woorden van Jezus op te schrijven omdat zij in de verwachting van een spoedige wederkeer van Jezus Christus leefden. Pas rond 50 n. Chr. werden deze woorden verzameld en er ontstond de zogenoemde "Bron Q " (Q-evangelie). De verzameling van deze woorden van Jezus Christus is helaas verloren gegaan en later uit de evangelies Markus, Mattheus en Lukas gereconstrueerd. De wetenschap gaat er tegenwoordig van uit, dat het Markusevangelie nog voor 70 n. Chr. geschreven werd en zodoende het oudste van de vier evangelies is. De evangelisten Mattheus en Lukas kenden het en hebben onafhankelijk van elkaar de Bron Q in hun evangelie verwerkt. Wegens de geschiedenis van hun ontstaan spreekt men bij de drie eerste evangelies ook van de synoptische evangelies. Het Johannesevangelie, in zijn taalgebruik van eigen karakter, is waarschijnlijk in de tijd 85 tot 90 n. Chr. ontstaan.

Centraal punt in de Nieuw-Apostolische kerkdiensten en de verkondiging van het woord is de blijde boodschap van Jezus Christus, de zoon van de levende God. Net zoals de eerste apostelen een brandend verlangen hadden, om de blijde boodschap en het wezen van Jezus Christus te verkondigen, zo wordt ook nu nog Gods plan tot verlossing van de mensen en de liefde van Jezus Christus en zijn wederkomst verkondigd.