U bevindt zich hier:  Over ons - Geloof

Geloofsleer en doel van het geloof

Gutenbergbibel
Foto: © Niedersächsische Staats- en Universitätsbibliothek Göttingen

De Nieuw-Apostolische Kerk is een christelijke kerk, die als basis van het geloof de Heilige Schrift heeft. Nieuw-Apostolische Christenen geloven, dat God in zijn drie-eenheid - Vader, Zoon en Heilige Geest - alle mensen helpen wil. Uit het geloof aan God volgt de bewuste oriëntering op Gods wil.

De leer van de Nieuw-Apostolische Kerk is de leer van Jezus Christus. Het is de goede boodschap van de liefde van God de Vader, die in Jezus Christus aan de mensen is gegeven en door de Heilige Geest in de kerk openbaar wordt. De leer wordt ingegeven door de Heilige Geest, die deze door de Apostelen en de ambtsdragers van de kerk verspreidt.

Middelpunt van de leer is de verlosser Jezus Christus, de terugkomende Zoon Gods. Hun doel van de leer is de voorbereiding van de mensen op de wederkomst van Christus en de eeuwige Gemeenschap met God en zijn Zoon.

De Nieuw-Apostolische Kerk kent de drie sacramenten: de Heilige Waterdoop, het Heilige Avondmaal en de Heilige Verzegeling