U bevindt zich hier:  Over ons - Geloof - Zegeningshandelingen

Zegeningshandelingen in de Nieuw-Apostolische Kerk

Naast de sacramenten zijn er de zegeningshandelingen voor bijzondere persoonlijke gebeurtenissen. In zijn Zegen richt God zich tot de oprecht verzoekende mens en schenkt hem zijn welgevallen, zijn hulp, genade en barmhartigheid. Bij de volgende gelegenheden vindt een zegening plaats:

 • confirmatie
 • verloving
 • huwelijk
 • huwelijksjubileum
 • ontwikkeling van het ongeboren leven
 • rouwplechtigheid, begrafenis

Alle zegeningshandelingen vinden gebruikelijk in het kader van een kerkdienst en in de kring van de aanwezige gemeenteleden plaats. bij bijzondere omstandigheden kan de zegenshandeling bij de genoemde gelegenheden ook thuis plaatsvinden.

Alle zegeningshandelingen worden kostenloos doorgevoerd.

Bij de verloving, huwelijk en bij een huwelijksjubileum moet tenminste één van de partners lid van de Nieuw-Apostolische Kerk zijn.

Ook een rouwplechtigheid en een begrafenis worden, volgens de plaatselijke gebruiken, door de Nieuw-Apostolische Kerk uitgevoerd.

Confirmatie

Konfirmation in Frankfurt-Eschersheim 2008
Foto: F-Eschersheim

De confirmatie is de zegeningshandeling, waarbij de confirmandus de belofte aflegt, zijn verdere leven in eigen verantwoording naar de maatstaven van het evangelie in te richten. Deze keuze voor God bevestigt de confirmandus door een belofte uit een oud christelijk dooprituaal:


Ik wend mij af van de duivel en al zijn werk en wezen en begeef mij in uw hand, o drie-enige God Vader, Zoon en Heilige Geest in het geloof, in gehoorzaamheid en in mijn ernstig voornemen: U trouw te zijn tot aan mijn einde.
Amen.

Na deze belofte wordt de confirmatiezegen gegeven.

De geconfirmeerde jonge Christen heeft na dat moment de mogelijkheid om door zijn medewerking vorm te geven aan de jeugd- en gemeente-activiteiten.

Verloving

De verloving is de openbaar verkondigde huwelijksbelofte van man en vrouw. Het paar vraagt om de zegen voor een God welgevallige voorbereidingstijd voor het huwelijk.

De verlovingszegen kan gegeven worden, als bruid en bruidegom volgens de wettelijke bepalingen huwbaar zijn, tenminste één van de partners lid van de Nieuw-Apostolische Kerk is, en beiden nog niet getrouwd waren.
Huwelijk

Huwelijk

Nach der kirchlichen Trauung
Foto: F-Eschersheim

De zegen kan in het kader van een gebruikelijke kerkdienst worden gegeven, op wens ook binnen een speciaal plaatsvindende huwelijkskerkdienst.

Om de huwelijkszegen te verkrijgen is het noodzakelijk, dat tenminste één van de partners lid van de Nieuw-Apostolische Kerk is.

Huwelijksjubileum

Silberne und Goldene Hochzeit mit Bezirksapostel Wend
De zegen kan in het kader van een gebruikelijke kerkdienst worden gegeven, op wens ook binnen een speciaal plaatsvindende huwelijkskerkdienst.

Om de huwelijkszegen te verkrijgen is het noodzakelijk, dat tenminste één van de partners lid van de Nieuw-Apostolische Kerk is.

De zegen voor een huwelijksjubileum ontvangen de jubilarissen in dankbare terugblik op hun gemeenschappelijk afgelegde levensweg.
De zegen wordt gegeven na

 • 25 huwelijksjaren (zilveren bruiloft),
 • 50 huwelijksjaren (gouden bruiloft), 
 • 60 huwelijksjaren (diamanten bruiloft),
 • 65 huwelijksjaren (ijzeren bruiloft), (briljant)
 • 70 huwelijksjaren (genadebruiloft) ( platina )
      en
 • 75 huwelijksjaren (kroonjuwelenbruiloft).

De zegeningshandelingen naar aanleiding van de verloving, huwelijk of huwelijksjubileum vinden normaal gesproken plaats binnen een kerkdienst samen met alle gemeenteleden. Op bijzondere wens of bij bijzondere omstandigheden kan de zegeningshandeling bij deze gelegenheid ook thuis plaatsvinden.

Ontwikkeling van het ongeboren leven

Een bijzondere zegen is die van de ontwikkeling van het ongeboren leven. Deze zegen voor de ouders en het ongeboren leven geldt de ontwikkeling van het ongeboren kind. De zegen wordt ook aan een wordende moeder gegeven met een andere confessie, als zij over de betekenis ervan is voorgelicht, zij de zegen wenst en haar man nieuw-apostolisch is.

Deze handeling vindt gebruikelijk thuis plaats.

Rouwplechtigheid, begrafenis

Tijdens de rouwplechtigheid wordt het leven van de overledene in een waardering belicht en wordt de nabestaanden bijzondere troost toegesproken. Op verzoek vindt de plechtigheid op het kerkhof plaats, of, los van de bijzetting, in de kerk.

De vorm van de rouwplechtigheid is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden en gebruiken, als deze niet in tegenspraak zijn tot de leer van de Nieuw-Apostolische Kerk. Als in bijzondere gevallen de wens bestaat dat na de eigenlijke rouwplechtigheid een geestelijk verzorger ook aan de bijzetting deelneemt, kan deze ook daarbij een gebed spreken.

Als een gemeentelid van een andere confessie tijdens zijn leven de wens heeft uitgesproken van een rouwplechtigheid volgens de gebruiken van de Nieuw-Apostolische Kerk, kan daaraan in geval van uitzondering worden voldaan. Voorwaarde is, dat de overledene tegenover de Nieuw-Apostolische Kerk welwillend was ingesteld en er een verhouding tot deze kerk bestond.